Hopp direkte til innhold

Hjelp med PIN- og PUK

Dersom du har glemt PIN-koden, trenger du PUK-koden. Denne står skrevet på plastkortet du knakk SIM-kortet ditt ut av, i appen eller på Min Side.

Jeg har glemt PIN-koden min

Dersom du har glemt PIN-koden, trenger du PUK-koden. Denne står skrevet på plastkortet du knakk SIM-kortet ditt ut av, i appen eller på Min Side.

Når du har PUK-koden, gjør følgende:

  • Tast vilkårlig PIN-kode tre ganger (fire siffer)
  • Ved tredje gangs inntasting vil du få beskjed om at SIM-kortet er sperret, og at du må taste PUK-kode
  • Tast inn PUK-koden
  • Når du trykker OK, vil du få beskjed om å taste ny PIN-kode
  • Gjør dette og bekreft din valgte PIN-kode
  • SIM-kortet skal nå være åpnet og klar til bruk

 

Jeg har tastet feil PUK-kode

Du har 10 forsøk på å taste riktig PUK-kode. Dersom du taster feil den 10. gangen, vil SIM-kortet bli blokkert og du vil trenge et nytt SIM-kort.

Nytt SIM-kort kan bestilles på Min Side eller Min Bedrift, eller via Talkmore Bedrift kundeservice på tlf 06020. Det nye kortet kommer til deg i posten noen dager senere.

Trenger du et nytt SIM-kort med en gang, kan du ringe Talkmore Bedrift kundeservice og avtale å hente et nytt SIM-kort ved vårt kontor i Oslo.

 

Hvor finner jeg PUK-koden til tvilling og/eller datakort?

PUK-koden til ditt tvilling- og/eller datakort kan hentes ut i appen, Min Side, Min Bedrift eller ved å kontakte Talkmore Bedrift kundeservice på tlf 06020.

Jeg vil endre PIN-kode

 PIN-koden kan endres i menyen på telefonen. Den kan også endres gjennom å taste inn **04*gammel PIN-kode*ny PIN-kode*gjenta ny PIN-kode#.